Hotararea nr. 12 din 11.08.2022 din a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.