Hotararea nr 13 din 10.09.2021 a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.