Hotararea nr.14 din 22.08.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.