Hotararea nr.15 din 01.09.2022 a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.