Hotararea nr.16 din 08.09.2022 a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.