Hotararea nr.5 din 13.03.2023 a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.