IANUARIE – MARTIE 2023

IANUARIE-MARTIE 2023

În această perioadă, personalul societății derulează activități de refacere a obiectelor de joacă și de mobilier urban deteriorate, reamenajare/reparare alei din parcurile și grădinile publice administrate, plantare a materialului dendrologic și floricol de sezon, amenajare/reamenajare a zonelor verzi, administrare îngrășăminte pentru fertilizarea plantelor, curățenie a perimetrelor verzi aferente asociațiilor de proprietari, modernizare- în regie proprie- a zonelor de recreere din municipiu, întreținerea curățeniei în perimetrele administrate și alte activități conform atribuțiilor societății.