Informaţie de presă

Informaţie de presă

 

Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL aduce la cunoştinţa opiniei publice faptul că, în prezent, desfăşoară un amplu program de verificare a activităţii şi serviciilor derulate în cadrul parcărilor publice cu plată din municipiu, aflate în administrarea societăţii, precum şi a conformităţii legitimaţiilor/permiselor de parcare, prezentate de cetăţeni.

În acest sens, precizăm faptul că producerea de legitimaţii pentru persoane cu dizabilităţi/permise/abonamente/carduri magnetice de parcare false constituie fapte cu incidenţă penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi sunt sancţionate, de organele abilitate, în consecinţă.

Pe cale de consecinţă, menţionăm că, în cazul în care, în urma controalelor, se vor depista astfel de situaţii, personalul societăţii va sesiza entităţile de control competente.

Serviciul Comunicare

Adela Frăţilă