Informație de presă- modificare Hotărâre Consiliu Local privind administrarea parcărilor cu plată din municipiu

Servicii de Gospodărire Urbană SRL aduce la cunoștința cetățenilor municipiului faptul că, în urma aprobării HCL nr.120/25.04.2018 privind modificarea și completarea HCL nr.263/2013 – administrarea parcărilor cu plată aflate în concesiunea societății- tarifele percepute pentru aceste servicii se modifică după cum urmează:

  1. Abonamente societăți comerciale, persoane fizice autorizate, instituții publice, organizații non – guvernamentale, alte persoane juridice fără scop lucrativ: 180lei/auto/luna (inclusiv TVA);
  2. Abonamente persoane fizice: 80lei/auto/luna (inclusiv TVA);

La achiziția de abonamente, pentru perioade mai mari de o lună, cu plata în avans, se acordă următoarele reduceri: 20% pentru un trimestru; 30% pentru un semestru; 40% pentru un an.

Societatea noastră poate închiria spații cu destinația de parcare, aflate în concesiunea sa, dacă activitatea unor persoane juridice impune rezervarea unui loc de parcare și numai în cazurile în care se îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: aprobarea Comisiei Municipale pentru Transport şi Siguranţa Circulaţiei; numărul de ore/loc de parcare să nu fie mai mic de 8 ore/zi (interval Luni-Vineri).

Persoanele fizice/juridice, interesate în achiziția de abonamente, pot depune solicitări, având atașate copii ale cărții de identitate/certificat înregistrare ORC și ale talonului autovehiculului, la Registratura SGU Ploiești, din str. Văleni nr.32.

Precizăm că, nu se vor elibera abonamente pentru solicitanți persoane fizice în cazul autovehiculelor înregistrate pe firmă(persoană juridică).

În ceea ce privește tichetele de parcare, rămâne valabil, în continuare, tariful de 2lei/oră/loc de parcare, împreună cu alternativele achitării acestuia prin intermediul casierilor, parcometrelor(în parcările dotate cu acestea) și prin SMS la numărul unic 7420.