Proces verbal incheiat cu ocazia concursului cu recrutare interna organizat pentru ocuparea postului de FUNCTIONAR ADMINISTRATIV in cadrul Serviciului Spatii Verzi