Rapoartele Consiliului de Administratie pentru anul 2022

  1. Raport Anual al Administratorilor S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022
  2. Raportul Anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare-an 2022
  3. Raportul Anual al Consiliului de Administratie privind evaluarea activitatii directorilor vizand data executiei contractului de mandat cat si componenta de management a Planului de Administrare pentru anul 2022
  4. Raportul Comitetului de Audit la data de 31.12.2022