Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al SGU Ploiesti