Raportul de activitate pentru anul 2020 – Director General Alin Danila