Rezultatul concursului pentru ocuparea unui post de Referent in cadrul Serviciului Administrarea Cimitirelor