Rezultatul concursului pentru ocuparea unui post de Referent – Serviciul Cimitire