Rezultatul concursului pentru ocuparea unui post de Sef Serviciu Paza