S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP pentru achiziţia de prestari servicii de emitere, administrare, gestionare si furnizare tichete de masa pe suport electronic. – ANULATA

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP pentru achiziţia de prestari servicii de emitere, administrare, gestionare si furnizare tichete de masa pe suport electronic.

invitatie

formulare

caiet de sarcini

model contract