S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari Servicii de specialitate constand in studii privind respectarea principiului investitorului privat prudent in economia de piata, adoptat de Comisia Europeana, necesar procesului decizional privind majorarea participarii Municipiului Ploiesti, in calitate de asociat, la capitalul social al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Societatile comerciale interesate vor depune oferta financiara si oferta tehnica, in plic inchis, pana la data de  29.03.2019, ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 29.03.2019, ora 11:00 ”Servicii de specialitate constand in studii privind respectarea principiului investitorului privat prudent si datele de identificare ale societatii.

Procedura de atribuire:   achizitie directa prin catalogul electronic S.I.C.A.P.

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’.

Data si ora limita de depunere a ofertelor:     29.03.2019, ora 10:00.

Data si ora de deschidere a ofertelor:       29.03.2019, ora 11:00.