S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie pentru tichete masa

Documentele necesare achizitiei

1.Caiet de sarcini tichete de masa_II

2.Formulare_Tichete_II

3.Invitatie_tichete masa II

4.Model contract Tichete de masa_II