S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza 2 economisti in gestiunea economica (cod COR 263106)

A N U N T

  S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada 25.08.2017 – 30.08.2017 in vederea ocuparii  a 2(doua) posturi de economist in gestiunea economica COD COR – 263106 pentru urmatoarele compartimente: Serviciului Financiar-Contabilitate pe durata determinata de 3(trei) luni  si  Comp. Control  Financiar  Gestiune  pe  durata  nedeterminata

           Interviul se va sustine in data de 31.08.2017, ora  9.oo, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.     

Conditii/aptitudini profesionale:  

 1. studii superioare economice;
 2. cunostinte operare PC: Excel, Word, program de contabilitate si gestiune;
 3. capacitate de planificare, conceptie, analiza si sinteza;
 4. cunoasterea legislatiei economice in vigoare;
 5. capacitate de lucru – individual si in echipa;
 6. cunoasterea mecanismelor financiar-contabile;
 7. respect si exigenta in aplicarea legislatiei;
 8. asumarea responsabilitatilor;
 9. comportament si responsabilitate la nivelul exigentelor functiei.

Dosarul candidatului va contine obligatoriu urmatoarele documente:

 1. cerere pentru inscriere la concurs;
 2. copie act de indentitate;
 3. adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 4. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor  si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 5. curriculum vitae;
 6. copie carnet munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.
 7. cazier judiciar.

Data limita de depunere a dosarelor este de 30.08.2017, ora 16.30.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

pDirector General,

OVIDIU NEGULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT