S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza AGENT DE SECURITATE SI INTERVENTIE

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de , cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

Proba scrisa si interviul se vor sustine in data de 27.07.2017, ora.10.00, la sediul societatii din str. Valeni nr.32, et.2, sala de sedinte.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Studii generale;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva.
 • Atestat de exercitare a profesiei de agent de securitate si interventie;
 • Cunoasterea legii nr.333/2003 si  H.G. nr.301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr.333/2003;

Activitati desfasurate :

 • Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat.

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 • cerere pentru inscriere la concurs;
 • copie act de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • copie document care sa ateste nivelul studiilor;
 • atestat pentru exercitarea profesiei;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 26.07.2017, ora 16.30.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.