S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza – Economist in gestiunea economica (cod COR 263106)

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L recruteaza personal in perioada 21.07.2017-26.07.2017 in vederea ocuparii unui post de economist in gestiunea economica, cod COR 263106, cu contract individual de munca, cu norma intreaga, in cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate.

Interviul  se va sustine in data de 27.07.2017 ora 12.00 la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. din str. Valeni nr.32. la sala de sedinte et.2.

Conditii/aptitudini profesionale:

 • Studii superioare economice;
 • Cunostinte operare PC: Excel, Word, programe de contabilitate si gestiune;
 • Capacitate de planificare, conceptie, analiza si sinteza;
 • Cunoasterea legislatiei economice in vigoare;
 • Capacitate de lucru individual si in echipa;
 • Cunoasterea mecanismelor financiar-contabile;
 • Respect si exigenta in aplicarea legislatiei;
 • Asumarea responsabilitatilor;
 • Comportament si responsabilitate la nivelul exigentelor functiei.     

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 • cerere pentru inscriere la concurs;
 • copie act de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, dupa caz;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str. Valeni nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 26.07.2017, ora 16:30.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525252, int.118 – Compartimentul Resurse Umane.