S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza muncitori

A N U N T

 

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti ,  in perioada  28.02.2017 – 31.08.2017,  recruteaza personal  in vederea ocuparii  urmatoarelor posturi pe durata nedeterminata in cadrul Comp. Spatii verzi:

 • 8 (opt) posturi de ingrijitor spatii verzi, cod  COR – 931202;
 • 2 (doua) posturi de fasonator  mecanic, cod COR – 621003;
 • 2 (doua) posturi de lucrator calificat in floricultura si arboricultura, cod COR – 611206;
 • 2 (doua) posturi de peisagist floricultor cod COR – 611205.

           Interviul/proba practica se vor sustine in data de 01.09.2017, ora  9.oo, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.     

Conditii/aptitudini profesionale:  

            Pentru posturile de ingrijitor  spatii verzi:

 • scoala generala (8 clase);
 • indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica

si la factori de mediu si de stress, sprit de echipa.

            Pentru posturile de: fasonator  mecanic, lucrator calificat in floricultura si arboricultura,  peisagist floricultor:      

 • pregatire profesionala – curs de calificare de specialitate;
 • indemanare practica, corectitudine, rezistenta fizica

si la factori de mediu si de stress, spirit de echipa.

          Activitati desfasurate:

 • lucrari specifice domeniului de activitate al spatiilor verzi.

Dosarul candidatilor  vor contine obligatoriu urmatoarele documente:

 1. cerere pentru inscriere la concurs;
 2. copie act de indentitate;
 3. adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 4. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor  si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 5. curriculum vitae;
 6. copie carnet munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.
 7. Cazier judiciar.

Data limita de depunere a dosarelor este de 31.08.2017, ora 16.30.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

pDirector General,

OVIDIU NEGULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT