S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza – Referent

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in vederea ocuparii unui post de REFERENT, cod COR 331309, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului BLOCARI RIDICARI..

Conditii /aptitudini profesionale:
•Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
•Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
•Studii medii/postliceale;
•Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva .

Activitati desfasurate :

Blocare, ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor care sunt parcate sau ocupa ilegal drumurile publice sau terenurile apartinand domeniului public sau privat al Mun.Ploiesti.

Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de
23.05.2017, ora 10.00 si va consta intr-un interviu.

Mapa de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:
•cererea de inscriere la concurs;
•copie buletin/ carte de identitate;
•adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
•curriculum vitae;
•act prin care se atesta absolvirea studiilor medii/postliceale;
•cazier judiciar;
•copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in munca.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 22.05.2017, ora 16.30.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.