S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza – REFERENT (cod COR 331309)

A N U N T

 

 S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  recruteaza personal  in perioada

25.08.2017 – 30.08.2017 in vederea ocuparii  unui post de referent COD COR – 331309

pe durata nedeterminata   in cadrul  Comp. Corp Control.

            Interviul se va sustine in data de 31.08.2017, ora  13.oo, la sediul S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., str. Valeni, nr. 32.     

Conditii/aptitudini profesionale:  

 1. studii medii sau post liceale;
 2. cunostinte de organizare, planificare si in domeniul serviciilor de gospodarire urbana;
 3. sa aiba spirit de echipa;
 4. corectitudine, fidelitate, rezistenta la factori de stress;
 5. sa fie diplomat, sa fie rabdator si sa asculte opiniile celor cu care intra in contact;

Activitati desfasurate:

 • verificarea modului de desfasurare a activitatii Compartimentului  Paza;
 • controlarea si constatarea abaterilor de la legalitate;
 • intocmirea rapoartelor, notelor de control, sintezelor si notelor de constatare, informari;
 • capacitate de lucru in echipa;

Dosarul candidatului va contine obligatoriu urmatoarele documente:

 1. cerere pentru inscriere la concurs;
 2. copie act de indentitate;
 3. adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare;
 4. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor  si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;
 5. curriculum vitae;
 6. copie carnet munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate.
 7. Cazier judiciar.

Data limita de depunere a dosarelor este de 30.08.2017, ora 16.30.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

 

pDirector General,

OVIDIU NEGULESCU

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT