S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza – REFERENT (cod COR 331309)

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de REFERENT (cod COR 331309), cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Corp Control.

Interviul se va sustine in data de 25.07.2017, ora.10.00.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Studii medii sau postliceale;
 • Cunostinte de organizare, planificare si in domeniul serviciilor de gospodarire urbana;
 • Sa aiba spirit de echipa;
 • Sa fie diplomat;
 • Sa fie rabdator si sa asculte opiniile celor cu care intra in contact;
 • Seriozitate, punctualitate, rapiditate in gandire, persoana organizata, putere de concentrare;
 • Rezistenta fizica si la factori de stres;
 • Sa fie corect in relatiile cu toti angajatii societatii;
 • Sa aiba simtul responsabilitatii.

Activitati desfasurate :

 • Monitorizeaza activitatea desfasurata in cadrul Compartimentului Cimitire, sub aspectul respectarii ROF-ului cimitirelor;
 • Desfasoara actiuni de control intern in cadrul Compartimentului Cimitire;
 • Operatiuni specifice inhumarilor, concesionarilor, arhivarii documentelor, alte activitati conexe cu caracter specific;
 • Informeaza periodic Directorul General cu privire la aspectele constatate;
 • Evidentiaza neconformitatile constatate;
 • Studiaza si isi insuseste noile aparitii din legislatia de specialitate;
 • Cunoaste si aplica normele de SSM, pentru situatii de urgenta si de protectia mediului, precum si regulile de ordine si disciplina la locul de munca;
 • Efectueaza activitatea conform prevederilor documentelor SMC (Sistem de Management al Calitatii) pentru a asigura imbunatatirea continua a acestora;

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 • Cerere pentru inscriere la concurs;
 • copie act de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 24.07.2017, ora 16.30.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.