S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. recruteaza Secretar Asistent Director

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de Secretar Asistent Director (cod COR 334302), cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga.

Interviul se va sustine in data de 21.09.2017, ora.10.00.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Studii superioare
 • Limba engleza
 • Cunostinte tehnoredactare, operare PC, internet, MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Persoana serioasa, comunicativa, organizata, spirit de echipa, flexibilitate, punctualitate

Candidatii trebuie sa depuna dosarul de concurs, care va contine in mod OBLIGATORIU urmatoarele documente:

 • Cerere pentru inscriere la concurs;
 • copie act de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • copii documente care sa ateste nivelul studiilor;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in specialitate;
 • cazier judiciar.

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32.

Data limita de depunere a dosarelor de concurs: 19.09.2017, ora 16.30.

Relatii suplimentare in legatura cu conditiile de participare si actele necesare inscrierii la concurs pot fi obtinute la telefonul 0244/525.252 interior 118 – Compartimentul Resurse Umane.