S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L. organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de consilier juridic (cod COR-261103)

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.  organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de  consilier juridic (cod COR-261103) pe durata nedeterminata in cadrul Compartimentului Juridic Contencios.

Concursul se va sustine in data de 19.10.2017, ora 10.oo, la sediul societatii din str. Valeni, 32

 

      Conditii /aptitudini profesionale:

 • studii superioare juridice de lunga durata;
 • solide cunostinte juridice;
 • minim 3 ani experienta;
 • sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • capacitate de analiza si sinteza;
 • sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • initiativa, punctualitate, rapiditate in gandire, putere de concentrare, obiectivitate.

 

Activitati desfasurate :

 • avizeaza contracte, conventii si alte inscrisuri, din punct de vedere al legalitatii, pentru toate serviciile si compartimentele din cadrul societatii;
 • reprezinta societatea in fata instantelor si persoanelor juridice, pe baza de imputernicire;
 • avizeaza acte care pot angaja raspunderea patrimoniala a societatii, la solicitarea conducerii;
 • exercita caile de atac prevazute de lege;
 • executa, indeplineste si alte sarcini pe linie juridica.

 

      Dosarul de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea pentru inscriere la concurs;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • documente care sa ateste nivelul studiilor;
 • cazier judiciar;
 • copie carnet de munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in munca.

 

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 18.10.2017, ora 16.30.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.

 

DIRECTOR GENERAL

OVIDIU NEGULESCU

 

COORDONATOR COMP. RESURSE UMANE

ROXANA DOROBANTU