Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa achizitioneze servicii privind reconsiderarea operatiunilor financiar- contabile in perioada 2010-2017 ale SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti.

 

Operatorii economici interesati vor depune ofertele pana la data de 12.12.2018 ora 11.00,   la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic :

A NU SE DESCHIDE INAINTE DE ……………………………., ora …………………..:Servicii privind reconsiderarea operatiunilor financiar-contabile in perioada 2010-2017, ale S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. si datele de identificare ale societatii

DESCARCA INVITATIA

DESCARCA CAIET DE SARCINI

DESCARCA ACORD PRELUCRARE DATE PENTRU ACHIZITII

DESCARCA FORMULARE

DESCARCA MODEL CONTRACT