Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic S.E.A.P. in vederea achizitionarii de servicii de recertificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 – 2015.

Societatile comerciale interesate vor depune oferta financiara, oferta tehnica si formularele cu cerintele minime, in pana la data de 08.11.2017, ora 12:00, la adresa de email: achizitiipublice@sguploiesti.ro sau pe fax 0244 510353.

Orice clarificare le obtineti prin solicitare scrisa de la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., la email: achizitiipublice@sguploiesti.ro.

Procedura de atribuire:   achizitie directa prin catalogul electronic SEAP

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut

Data si ora limita de depunere a ofertelor:     08.11.2017, ora 12:00.

Autoritatea contractanta transmite urmatoarea clarificare, la solicitarea unui posibil ofertant.