Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa in vederea achizitionarii de asigurare de raspundere civila fata de terti pentru 12 autoveh. inmatriculate, conform cartilor de identitate a autovehiculelor si a tabelului cu datele de identificare, atasate la prezenta invitatie.

Societatile participante vor depune o oferta complete de servicii, pana la data de 15.01.2019, ora 10:00, la adresa de email: achizitiipublice@sguploiesti.ro sau pe fax 0244 510353.