Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa in vederea achizitionarii de asigurare de raspundere civila fata de terti pentru 12 autoveh. inmatriculate, conform cartilor de identitate a autovehiculelor si a tabelului cu datele de identificare, atasate la prezenta invitatie.

La toate cele 12 autovehicule valabilitatea politelor este pana la data de 30.12.2017.

Polita de asigurare va fi incheiata pentru durata de 12 luni.

Societatile participante vor depune o oferta complete de servicii, pana la data de 18.12.2017, ora 15:00, la adresa de email: achizitiipublice@sguploiesti.ro.

Pentru alte detalii va stam la dispozitie prin: Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii telefon 0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:   cumparare directa prin catalogul electronic SEAP.

Data si ora limita de depunere a ofertelor:     18.12.2017, ora 15:00.