S.C. SGU Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de evaluare de risc la securitatea fizica privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor.

Societatile comerciale interesate vor depune oferta financiara si oferta tehnica, in plic inchis, pana la data de  26.03.2019, ora 11:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 26.03.2019, ora 12:00 ”Servicii de evaluare de risc la securitatea fizica privind paza obiectivelor, bunurilor si protectia persoanelor si datele de identificare ale societatii.

Procedura de atribuire:   achizitie directa prin catalogul electronic S.I.C.A.P.

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’.

Data si ora limita de depunere a ofertelor:    26.03.2019, ora 11:00.

Data si ora de deschidere a ofertelor:       26.03.2019, ora 12:00.

Descarca documentatie