Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP in vederea atribuirii contractului de prestari servicii privind activitatea de supraveghere si intretinere, conform PTR1-2010, a instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR, aflate in dotarea si folosinta autoritatii contractante, precum si instruirea si examinarea personalului deservent, conform prevederilor prescriptiilor tehnice si normale ISCIR in vigoare, pentru functionarea in conditiile legale a utilajelor.

cod CPV 71600000-4 “servicii de testare, analiza si consultanta tehnica”