Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza procedura simplificata online pentru incheierea unui contract de furnizare automacara transport vehicule. Societatile interesate sa participe vor transmite ofertele online in SEAP, in vederea participarii la procedura simplificata online, pana la data de 02.12.2019, ora 15.00.

Alte detalii le obtineti de la Serviciul Comercial, Achizitii si Urmarire Contracte al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:  procedura simplificata online.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data si ora limita de depunere oferte:  02.12.2019, ora 15.00

Anunt de participare simplificat:  SCN1058799/19.11.2019