Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa achizitioneze servicii privind reconsiderarea operatiunilor financiar- contabile in perioada 2010-2017 ale SC Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti.

Operatorii economici interesati vor depune ofertele pana la data de 07.02.2019 ora 11.00,   la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 07.02.2019, ora 12.00:Servicii privind reconsiderarea operatiunilor financiar-contabile in perioada 2010-2017, ale S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. si datele de identificare ale societatii.