Selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din cauciuc

’Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din cauciuc.

 Operatorii economici interesati vor depune ofertele pana la data de 24.07.2018 ora 15.30, la adresa de email : achizitiipublice@sguploiesti.ro sau la nr de fax 0244.510.353

Descarca invitatie selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din cauciuc