Selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din fier

Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte in vederea valorificarii deseurilor din fier.

Operatorii economici interesati vor depune pana la data de 23.04.2018, ora 12:00, la adresa de email: achizitiipublice@sguploiesti.ro sau la nr. de fax: 0244.510353.

Descarca Invitatie