Servicii de evaluare a bunurilor de natura mijloacelor fixe

S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., operator de servicii publice, organizeaza achizitie directa prin procedura de selectie de oferta, pentru serviii de evaluare a bunurilor de natura mijloacelor fixe . Mai multe detalii le gasiti in invitatia si caracteristicile tehnice atasate.

Societatile interesate vor depune oferta financiara si datele de identificare ale acestora, pana la data de 02.10.2017 ora 12.00, la Registratura S.C. Serviciii de Gospodarire Urbana Ploiesti din Str Valeni nr 32, la nr de fax : 0244-510.353  sau pe adresa de e-mail: achizitiipublice@sguploiesti.ro

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare, Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon  0244 52 52 52 interior 127.

Procedura de atribuire:   achizitie directa .

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’.

Data si ora limita de depunere a ofertelor:     02.10.2017.