Convocare a Adunarii Generale Extraordinara a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. in data de 20.02.2023 ora 13.00