Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. in data de 24.11.2022 ora 16.00