Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. in data de 28.11.2022 ora 16.00