Raportul anual al Adunarii Generale a Asociatiilor privind evaluarea planului de administrare si indicatorilor de performanta ai Consiliului de Administratie al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L.

Descarca Raportul AGA : Raport AGA 2017