RAPORTUL ANUAL AL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR PRIVIND EVALUAREA PLANULUI DE ADMINISTRARE ȘI A INDICATORILOR DE PERFORMANTA AI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE