S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L., organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de AGENT DE SECURITATE SI INTERVENTIE, cod COR 541406

S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.Lcu sediul  str Valeni nr 32,  organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua)  posturi de AGENT DE SECURITATE SI INTERVENTIE, cod COR 541406, cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu norma intreaga, in cadrul Compartimentului Paza.

Conditii /aptitudini profesionale:

 • Sa aiba varsta de cel putin 18 ani;
 • Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei;
 • Sa nu aiba antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
 • Atestat de exercitare a profesiei de agent de paza si ordine/dovada ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • Cunoasterea legii nr.333/2003 si G. nr.301/2012 privind aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr.333/2003;
 • Initiativa, rezistenta la efort psihic si fizic, la factori de mediu, punctualitate, rapiditate in gandire,putere de concentrare, atentie distributiva .

Activitati desfasurate :

-Paza obiectivelor, bunurilor si valorilor din cadrul postului incredintat

Concursul va avea loc la sediul societatii din str. Valeni, nr. 32, in data de 25.10.2017, ora 10.00

Dosarul  de concurs  trebuie sa contina urmatoarele documente:

 • cererea de inscriere ;
 • copie buletin/ carte de identitate;
 • adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 • curriculum vitae;
 • copie atestat pentru exercitarea profesiei de agent de paza si ordine/acte care se atesta ca provin din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
 • cazier judiciar.
 • copie carnet munca sau alte adeverinte din care sa reiasa vechimea in munca;

Documentele se vor depune la registratura societatii din str Valeni, nr 32, pana la data de 24.10.2017, ora 16.30.

Informatii suplimentare se pot obtine la tel.0244/525252, int.118, Compartimentul Resurse Umane.