Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza selectie de oferte pentru achiziţia de prestari servicii de auditare situatii financiare.

Societatile comerciale interesate vor depune oferta financiara si oferta tehnica, in plic inchis, pana la data de  23.11.2017, ora 11:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 23.11.2017, ora 12:00 ”Servicii de auditare situatii financiare si datele de identificare ale societatii.

Alte detalii le obtineti la Compartimentul Marketing, Aprovizionare. Achizitii al S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., telefon 0244 525252 interior 127.

Procedura de atribuire:   achizitie directa prin catalogul electronic S.E.A.P.

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’.

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 23.11.2017, ora 11:00.

Data si ora de deschidere a ofertelor: 23.11.2017, ora 12:00.