Achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de auditare situatii financiare

’’Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. organizeaza achizitie directa prin catalogul electronic SICAP, in vederea atribuirii contractului de prestari servicii de auditare situatii financiare

Societatile comerciale interesate vor depune oferta financiara si oferta tehnica, in plic inchis, pana la data de  01.11.2018, ora 10:00 la Registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L, cu mentiunea pe plic : A NU SE DESCHIDE INAINTE DE 01.11.2018, ora 12:00 ”Servicii de auditare situatii financiare si datele de identificare ale societatii.

Procedura de atribuire:   achizitie directa prin catalogul electronic S.E.A.P.

Criteriul de atribuire este ’’pretul cel mai scazut’’.

DESCARCA  documente audit financiar , acord prelucrare date pentru achizitii

 

Data si ora limita de depunere a ofertelor:     01.11.2018, ora 10:00.

Data si ora de deschidere a ofertelor:       01.11.2018, ora 12:00.