Aprobarea Scrisorii de asteptari a autoritatii tutelare pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi de membri in Consiliul de Administratie la S.C. SERVICII DE GOSPODARIRE URBANA PLOIESTI S.R.L.