Autoritatea contractanta S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. intentioneaza sa participe la licitatii publice, avand ca obiect de sevicii de proiectare PUZ, SF, PT, etc. Astfel, se doreste incheierea unui acord cadru pentru servicii geotehnice, pe o perioada de un an, urmat de contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv de investitii

Operatorii economici interesati vor depune ofertele in plic inchis, pana la data de 23.08.2019 ora 12.00, la registratura S.C. Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L., din Str. Valeni nr 32.

Multumim!