Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților nr. 28 din 18.10.2019